Denne høsten blir litt annerledes, også i DKNVS Akademi. Alle akademimøter vil bli arrangert som webinar. For å delta må du melde deg på med navn og e-postadresse. Vi bruker en lisensiert utgave av Zoom.

Høstens møteplan

Mandag 7. september WEBINAR
Siw Tone Innstrand: Forebygging og helsefremming i arbeidslivet – to sider, men samme sak?
Augustine Arukwe: Microplastics in the Environment: Real issue of societal concern or an identity science problem?
Påmelding til webinar

Mandag 5. oktober WEBINAR
Stein Olle Johansen: Christopher Hammers liv og virke. 
Påmelding til webinar

Mandag 2. november WEBINAR
Reginald Hermanns: Hva kan moderne dateringsmetoder fortelle oss om skred – og «Mannen», det ustabile fjellet i Møre og Romsdal?
Offentliggjøring av resultat fra valg.
Påmelding til webinar

Mandag 7. desember WEBINAR
Engelskspråklig webinar, spesielt for våre internasjonale medlemmer. 

Flere detaljer om høstprogrammet.

Akademimøtene er gratis og åpne for publikum.

Foto. Fra diplomutdeling 2019 . Tidl. preses Ida Bull.
Fullsatt møterom under diplomutdeling i 2019. Tidligere preses Ida Bull deler ut diplom.